Infrazářiče SUNLINE® umožňují s vysokou efektivitou vytápět objekty, osoby, nebo technologie, které jsou jinými způsoby vytápění – konvekcí nebo teplovzdušně – vytápěny nehospodárně nebo by jejich vytápění bylo téměř nemožné. Takovýto infrazářič se hodí zejména pro vytápění rozlehlých, špatně izolovaných nebo nepravidelně využívaných objektů.
Český výrobce infračervených topných systémů (infrazářičů) firma AGIDA s.r.o. ve spojení s předním světovým výrobcem speciálních tepelných zdrojů firmou TOSHIBA vytvořili novou generaci elektrických infrazářičů SUNLINE®. Tento typ infrazářiče využívá nejmodernějších zdrojů infračerveného záření, křemíkových lamp (quartz), které emitují tepelné záření s vlnovou délkou 1,2 µm (blízká hodnota vlnové délce slunečního záření) při teplotě zdroje téměř 2500 °C. Díky těmto skutečnostem projde tepelné záření vzduchem téměř beze ztrát, vzduch neohřívá, ale působí přímo na lidi a objekty. Tyto jsou ohřívány přímo, cíleně a IHNED beze ztrát nebo nutnosti předehřevu.